Опит за история - първи пуск, май 1963 г.

{START_COUNTER}